Mobil Plac

Prireditveni šotori, poročni šotori, pagode in dodatna oprema.

Zaupajte nam celovito šotorsko rešitev za zunanje prireditve. Opravimo dostavo, montažo in odvoz najete opreme.